A A A

"Vedd ezeket az iratokat..."

  

"Vedd ezeket az iratokat..."

 

Katolikus levéltári kiállítás

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár szervezésében római katolikus egyházi dokumentumokból augusztus 27-én nyílt kiállítás Vedd ezeket az iratokat... címmel a Székely Nemzeti Múzeumban. A kiállításon a Főegyházmegyei Levéltár négy gyűjtőlevéltárának (a gyulafehérvári, a szamosújvári, a sepsiszentgyörgyi és a gyergyószentmiklósi) leglátványosabb köteteit és iratait mutatták be.

A házigazda Boér Hunor, a múzeum főkönyvtárosának köszöntője után nt. Szabó Lajos kanonok méltatta a tárlatot. Megállapította, a ,,nagy demokráciában" is húsz évnek kellett eltelnie, hogy ilyen kiállításra sor kerüljön. Ha igaz az, hogy amely népnek nincs múltja, pusztulásra ítéltetett, akkor a kiállítás által élni akarásunkat mutatjuk meg. Verba volant, scripta manent (a szó elszáll, az írás megmarad) latin közmondást idézve kifejtette, a megmaradt írások bizonyítják ezeréves magyar és keresztény múltunkat, és rávilágított, gyökereinket megismerve akarunk élni. Bernád Rita, a főegyházmegyei levéltár vezetője vetített képes virtuális tárlatvezetést tartott, amelyben a levéltárak megszületésének folyamatát és a kiállítás legérdekesebb dokumentumaira hívta fel a jelenlévők figyelmét. A kiállítást jelképesen Pénzes Loránd, a sepsi-barcasági esperesi kerület gyűjtőlevéltárának levéltárosa nyitotta meg, aki az írott forrásoknak az Egyház életében betöltött szerepét hangsúlyozta. A megnyitón közreműködött a sepsiszentgyörgyi Laudate kamarazenekar.

A kiállításon az egyházi irattermelés legszínesebb dokumentumai láthatók:, erdélyi fejedelmek által kibocsájtott oklevelek, anyakönyvek, ereklyeigazolványok, végrendeletek, névjegyzékek, historia domusok, szentmise alapítványi okiratok, egyház tanácsülési jegyzőkönyvek, emlékkönyvek, leltárak, számadáskönyvek, tervrajzok és fényképek. A kiállított dokumentumok közül szépségében és forrásértékében kiemelkedik a kolozsmonostori anyakönyv (1665–1699), amely a történelmi Magyarország területéről előkerült második legrégebbi ilyen jellegű forrásunk. A sepsiszentgyörgyi katolikus múltat a tárlókban elhelyezett Szent József templom kibővítési tervrajza (1901), a ferences nővérek által vezetett Sancta Maria Leeányárvaház és Nevelőintézet historia domusa ( 1915–1940), a Mária Kongregáció zászlószentelési emlékkönyve (1939) eleveníti fel.

 

A tárlat augusztus 27–szeptember 17. között a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Lovagtermében látogatható.